Būti ar nebūti savivaldybės tarybos posėdžiui?

/ VIRGINIJUS SARPAUSKAS /

    Nuo pat kovo vidurio Širvintų savivaldoje prasidėjo labai keisti įvykiai. Pirmą merės darbo nuotoliniu būdu dieną, kovo 16-ąją, visi Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariai gavo el. laišką: ,,Laba diena, siunčiama Savivaldybės merės informacija. Gerbiami Tarybos nariai, atsižvelgiant į Lietuvoje paskelbtą karantiną, kovo 26 d. numatytas Tarybos posėdis yra nukeliamas. Posėdį planuojama surengti balandžio 2 d., tačiau konkreti data bus patikslinta, reaguojant į bendrą situaciją. Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė
Pagarbiai Rita Juknevičienė Širvintų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistė

Virginijus Sarpauskas – Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys nuo TS-LKD

 

       Pasitikrinu paštą, tačiau jokio pranešimo apie kovo 26 dieną planuojamą tarybos posėdį nesu gavęs. Keista ne tik tai, bet plačiau apie tai vėliau. Pasitikrinu, iš tiesų, teisės aktų projektų puslapyje tikrai yra 23 tarybos sprendimų projektai. Daugelis iš jų turi prierašą: ,,Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-13 iki 2020-03-26″. Svarbiausia yra paskutinė galiojimo data, vadinasi tikrai, kovo 26 dieną buvo planuojamas tarybos posėdis.

    Kovo 17 dieną seimas priima, o kovo 19 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentas pasirašo Vietos savivaldos įstatymo pataisas, kurios keičia tarybos, komitetų ir komisijų posėdžių organizavimo tvarką. VSĮ 13 straipsnio 11.1 dalis: ,,Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino savivaldybės tarybos posėdžiai negali vykti šiame straipsnyje nustatyta tvarka, savivaldybės tarybos posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu (kai yra techninės galimybės, – realiuoju laiku) elektroninių ryšių priemonėmis (toliau – nuotolinis būdas). Nuotoliniu būdu vykstančiuose savivaldybės tarybos posėdžiuose priimami tik neatidėliotinai būtini sprendimai, susiję su nepaprastąja padėtimi, ekstremaliąja situacija ar karantinu. Nuotoliniu būdu vykstančiam posėdžiui turi būti parinktos tokios elektroninių ryšių priemonės, kurios užtikrintų, kad savivaldybės tarybos narys laiku gautų informaciją ir galėtų išreikšti savo poziciją. Nuotoliniu būdu vykstančiame posėdyje pagal galimybes sudaromos sąlygos savivaldybės tarybos nariams pasakyti savo poziciją ar replikas. Nuotoliniu būdu priimant savivaldybės tarybos sprendimus, turi būti užtikrintas savivaldybės tarybos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. Jeigu yra techninės galimybės, nuotoliniu būdu vykstantis savivaldybės tarybos posėdis yra tiesiogiai transliuojamas internetu arba viešai paskelbiamas šio posėdžio vaizdo įrašas. Jeigu tokių galimybių nėra, savivaldybės meras nedelsdamas informuoja visuomenę apie nuotoliniu būdu vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

    Istorija vėl kartojasi ir kovo 24 dieną visi tarybos nariai į el. paštą gauna dar vieną laišką: ,,Laba diena, Informuojame, kad 2020 m. balandžio 2 d. (ketvirtadienį) 15.00 val. dėl neatidėliotinų švietimo ir kitų klausimų sušaukiamas Širvintų r.savivaldybės tarybos posėdis. Posėdis vyks Širvintų r. savivaldybės administracijos pastato posėdžių salėje (Vilniaus g. 61, Širvintos II a.).

    Situacija yra sudėtinga, tačiau šiuo momentu, kai vis daugiau biudžeto lėšų skiriama ekstremaliajai situacijai suvaldyti, Savivaldybės administracijai įsigyti papildomos įrangos organizuoti posėdį nuotolinės konferencijos būdu nėra prioritetinis klausimas. Siekdami saugumo, prašome: \Tarybos narių susiderinti ir į posėdį atvykti ne būriu, o po vieną,
Laikytis saugaus (bent 2 m.) atstumo
Dėvėti apsauginę medicininę (ar bent medžiaginę) kaukę ar respiratorių, vienkartines pirštines.
Salės patalpa bus išvėdinta, paviršiai dezinfekuoti, pasirūpintadezinfekciniu skysčiu.
Gerb. Tarybos nariai, jei jausite peršalimo susirgimų simptomų (sloga, kosulys ir pan.), prašome posėdyje nedalyvauti. Tai tikrai nebus laikoma nepateisinama priežastimi. Saugokime save ir vieni kitus. Dėkojame už supratingumą
Pagarbiai Rita Gujienė Ūkio plėtros skyriaus vedėja, pavaduojanti Bendrojo skyriaus vedėja

   Manau reiktų įvardinti tikrais vardais, kad čia iš tiesų vyksta.

   Paskaitom, ką rašo Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalis: ,,Kitus savivaldybės tarybos posėdžius prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai, šaukia meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys

    Lygiai tą patį skelbia Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 23 straipsnis. Toliau, meras šaukia – organizuoja tarybos posėdžius, pasirašydamas potvarkį, kuris skamba taip:
,,ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS
POTVARKIS
DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

   Taigi kokią turime situaciją? Pirmiausia, tarybos nariai, bet jau opozicija, nesame gavę jokio merės potvarkio apie kovo 26 dieną šaukiamą tarybos posėdį. Kovo 16 dieną gauname laišką, kuriame bendrojo skyriaus specialistė cituoja merę. O juk planuotą tarybos posėdį, kuris šaukiamas išleidžiant potvarkį, galima atšaukti, tik išleidžiant kitą potvarkį. Toliau dar įdomiau.

    Kovo 24 dieną gauname laišką, kurio tekstas būtų įtikinamesnis, jeigu būtų pasirašyta ,,Paspirtuko žinios”. Bet, kaip jau minėjau, tarybos posėdis šaukiamas išleidžiant, pasirašant potvarkį. O ką matome laiške? Laisvos formos tekstą. Bet, dar įdomiau yra tai, kas šaukia į tarybos posėdį? ,,Pagarbiai, Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja, pavaduojanti Bendrojo skyriaus vedėją“.

   Situacija unikali, šaukia ne merė, ne merės pavaduotoja ir ne laikinai mero pareigas einantis tarybos narys. Dabar viskas eilės tvarka. Tai koks renginys vyks balandžio 2 dieną? O gi joks… Bet padėliokime… Tarkim, visgi balandžio 2 dieną susirinks dalis tarybos narių, tikėtina ta dalis, kuri didesnė. Tačiau, merės potvarkio nėra, vadinasi, bus ne tarybos posėdis, o šiaip, apsikeitimas virusais. Bus imituojamas tarybos posėdis, nes: nuo kovo 19 dienos galimi tik nuotoliniai tarybos posėdžiai, kuriuose galimi svarstyti ir priimti tik išskirtinai neatidėliotinai būtini sprendimai, susiję su nepaprastąja padėtimi, ekstremaliąja situacija ar karantinu. Vadinasi, visi kiti priimti tarybos sprendimai bus neteisėti (aš tuo jau domėjausi). Ir vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse, jeigu jis turi stuburą, turėtų tokius sprendimus paskelbti neteisėtais.

    O kaip su Ūkio plėtros skyriaus vedėja, pavaduojančia Bendrojo skyriaus vedėja? Kaip vadinasi tokie veiksmai, kai neturint teisės, šaukiamas tarybos posėdis?

    O kaip su visų įmanomų komitetų bendru posėdžiu? Jie vyksta dvi dienos prieš tarybos posėdį, vadinasi, turėtų vykti kovo 31 dieną. Šiandien jau penktadienis, kovo 27 diena, o potvarkio dėl komitetų posėdžių dar nėra…

    Tai kaip viskas iš teisų turėtų būti? Kiek tik domėjausi, kitos savivaldybės organizuoja nuotolinius tarybos posėdžius. Tikrai žinau, kad skubiai rengiamos Vietos savivaldos įstatymo pataisos, kurios leis tarybos posėdžiuose svarstyti ir priimti visus sprendimų projektus, o ne tik susijusius su nepaprastąja padėtimi, ekstremaliąja situacija ar karantinu. Vadinasi, buvo galima drąsiai išleisti potvarkį ir sušaukti nuotolinį tarybos posėdį. Nes, kaip kovo 24 dienos laiške rašoma, tikrai yra daug labai svarbių klausimų. Tai tikriausiai ir švietimas, ir apgyvendinimas, ir maitinimas, ir daugelis kitų. Tačiau, bent šios dienos duomenimis, yra registruoti 34 tarybos sprendimų projektai. Toks posėdis vyktų mažiausiai pusantros valandos, jame dalyvautų per 50 žmonių (21 tarybos narys, administracijos atstovai ir kiekvienos atsakaitą teikiančios įstaigos vadovas).

   Kiek teko domėtis, daugelis savivaldybių dar šios savaitės pradžioje nusipirko ZOOM telekonferencijų programas. Nes jokios kitos įrangos nereikia. Savivaldybė kompiuterių turi, tarybos nariai tikrai turi, gal ir ne po vieną. Tarybos nariai turėtų susikurti programos ZOOM vartotojo paskyrą, kitaip sakant, užsiregistruoti. Internete gausu pagalbos, kaip tai padaryti. Iki balandžio antros dienos laiko dar yra. Reikia tik geranoriškumo.

   Šiaip įdomu, o ką jūs, skaitytojai galvojate? Kiekvienas tarybos narys prisiekia gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus. Ar tarybos narys galėtų nesilaikyti karantino reikalavimų, kurie griežtėja ne dienomis, o valandomis, ir dalyvauti pusantros valandos renginyje kartu su darpusšimčiu žmonių?

   Ar tarybos narys galėtų, negavęs jokio merės pasirašyto potvarkio apie šaukiamą tarybos posėdį, dalyvauti neaiškaus teisėtumo renginyje?

    Ar tarybos narys galėtų, netgi tarybos posėdžiui vykstant nuotoliniu būdu, svarstyti ir priimti tarybos projektų sprendimus, nesusijusius su nepaprastąja padėtimi, ekstremaliąja situacija ar karantinu?

   Tikrai suvokiu padėties sudėtingumą ir neturiu jokio noro stabdyti svarbių sprendimų priėmimą. Per išeigines susikursiu programos ZOOM vartotojo paskyrą ir lauksiu tinkamo šaukimo į tinkamą tarybos posėdį.

    O kol kas pasidžiaukime kitų savivaldybių tarybų darniu nuotoliniu darbu, be patyčių, be žeminimų, be pasisakymus niekinančio komentavimo, taip, kaip pridera miestui, be provincijos kvapo.

Ukmergė:

Vilnius:

Virginijus Sarpauskas yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys nuo TS-LKD

12 thoughts on “Būti ar nebūti savivaldybės tarybos posėdžiui?

 • 2020-04-03 at 09:02
  Permalink

  Virginijau, ar tau neatrodo , kad mere nurašys nebaigtų ir statomų objektų nusuktus milijonus prisidengdama karantino pasekmėm? O mes Širvintiškiai plokime ir balsuokime, o gal ir “karonas” užpuolė pasaulį, kad saiko neliko ?

 • 2020-03-28 at 18:51
  Permalink

  Mačiau šiandien. Eina tėvas su kauke ir vedasi vaiką be kaukės. Ar vaiko mažiau gaila?

 • 2020-03-28 at 14:33
  Permalink

  Eilinė fotosesija-gatvės vidurį šv. vandenėliu laisto.Jokio kvapo.Vyr. artistė toliau piarinasi,o visa kita palikta savieigai…

 • 2020-03-28 at 13:13
  Permalink

  Šiandien nuo 10 iki 11 val niekas nieko nekontroliavo. Maximoj pilna žmonių. Turguj prekyba vyksta. Ties, su kaukėm dauguma

 • 2020-03-28 at 10:35
  Permalink

  Per tv PIARINO, kaip Maxima laikosi karantininio režimo. O kaip dabar? Ogi kaip visada – parduotuvėje (03.26) pilna žmonių, nors lauke oras gražus, ir galima palaukti, kol vieni išeis, tada įeiti. jaunos moterys – be pirštinių, be kaukių – Puiku….

 • 2020-03-28 at 04:44
  Permalink

  “Šiandien nuotoliniu būdu vyko pasitarimas…” Taip prasideda naujausias Širvintų savivaldybės pranešimas. Reiškia, nuotolinis posėdis jau yra galimas. Tikiu, kad taip ir bus.

 • 2020-03-27 at 19:31
  Permalink

  „Drąsiau, drambly, drąsiau drambly!“
  – не будь бабой!

 • 2020-03-27 at 18:36
  Permalink

  Ar tai nėra karantino režimo pažeidimas? Taigi posėdį galima vesti nuotoliniu būdu. Nebuvo laiko pasiruošti?

 • 2020-03-27 at 11:01
  Permalink

  Drąsu vienok. Bet kvaila ta drąsa. Įsivaizduokim, po posėdžio suserga vienas, antras… dalyvavęs. Kas atsakys?

 • 2020-03-27 at 09:17
  Permalink

  Teisingas,nuoseklus straipsnis.Mūsų ponios taip įsijautė į facebook politinę reklamą, gelbėtojos atsirado.Iki parduotuvės darbuotojams dalina apsaugos priemones ir šie nuoširdžiai dėkoja viešai , o tuo tarpu autobusų parką peikia dėl apsaugos priemonių nenaudojimo ir teigia, savivaldybė negalinti suteikti uabo darbuotojams apsaugos priemonių, o IKI tai ne uabas taip.Dvigubi standartai. Kokį chaosą kelia mūsų valdovė, ko gero didesnį nei virusas.Jau ir posėdžio sušaukti pagal teisės aktus nesugeba.Mere gal bandote pasinaudoti žmonių baime didesnei politinei įtakai.
  Virginijau ačiū tau už šį straipsnį.

 • 2020-03-27 at 08:52
  Permalink

  Pamanyk 50 žmonių. Ne tiek suvalgiau ir nieko. Tik testamentais pasirūpinkit, juk ne jaunuoliai dauguma

 • 2020-03-27 at 07:48
  Permalink

  Nieko tu, gerasis žmogeli, nesupranti. Reglamentas galioja tik opozicijos pasisakymams.

Parašykite komentarą

*

code