Vieša informacija apie informacijos viešinimą

2015m. gruodžio 15d. Nr. 1296/2015/SC, Nr S-281;

Užsakovas: Širvintų rajono savivaldybės administracija;

Paslaugos teikėjas: „BNS Spaudos centras“.

BNS įsipareigoja teikti Klientui „BS Spaudos centro“ informacines paslaugas pagal Sutartyje nustatytas sąlygas. Sutarties kaina 242 Eur.

________________________________________________________________

2016m. balandžio 25d. Nr. S-185.

Užsakovas: Širvintų rajono savivaldybės administracija;

Paslaugų teikėjas: Uždaroji akcinė bendrovė “Interbanga”.

  1. Šia Sutartimi Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti informacinių radijo laidų apie Širvintų rajono savivaldybės aktualijas rengimo ir transliavimo radijo stoties EXTRA FM programoje, informacijos skelbimo radijo stoties tinklapio www.extrafm.lt mediatekoje bei socialiniame tinkle Facebook – facebook.com/extrafmLT paslaugas, o Paslaugos gavėjas įsipareigoja sumokėti už tinkamai suteiktą Paslaugą Paslaugos teikėjui.
  2. Paslaugos suteikiamos vieną kartą per savaitę iki 15 min. trukmės su dviem pakartojimais (iš viso iki 45 min. eterio laiko per savaitę) kas antra savaitę pagal Paslaugos teikėjo supaprastintą projektą.

Įskaitant PVM gavėjas sumoka 1936 Eur. Ši paslaugos kaina nustatyta atlikus Paslaugos teiėjo žodinę apklausą.

___________________________________________________________________________________

2016m. birželio 7d. Nr. S-204.

Užsakovas: Širvintų rajono savivaldybės administracija;

Teikėjas: VšĮ Aukštaitijos RTR.

1.1 Sutarties dalykas yra sudėtinio audiovizualinio kūrino-laidos „Menų sala“ 2 laidų sukūrimas ir transliavimas UAB „TELE3“ – TV8 eteryje.

1.3 Sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą apklausos būdu.

2.1.2. sukurti dvi ne ilgesnes kaip 24 minučių trukmės laidas per 2016 m. liepos – lapkričio mėnesiais;

2.1.3. įsipareigoja Užsakovui pateikti sukurtas dvi laidas skaitmeninėje DVD laikmenoje;

Bendra kaina su PVM 2662 Eur.

_______________________________________________________________________________

2016m. rugpjūčio 26d. Nr. S-278

Užsakovas: Širvintų rajono savivaldybės administracija;

Teikėjas: UAB „Danielita“.

1.1 Sutarties dalykas yra informacinės medžiagos, skelbimų spausdinimo vietinėje spaudoje paslaugos.

3.1 Sutarties kainos nustatymui taikomas fiksuoto įkainio nustatymo būdas.

3.2 Sutarties kaina (galutinė kaina), kurią Savivaldybė turės sumokėti Teikėjui, priklauso nuo vykdant sutartį suteiktų paslaugų kiekio (apimties).

  1. Apimtis – orientacinis paslaugų kiekis per visą sutarties galiojimo laikotarpį ne mažiau kaip 30000 kv.cm. ir ne daugiau kaip 60000 kv.cm.

Paslaugos pirkimo kaina (Cvvp duomenimis) 7260 Eur.

_________________________________________________________________________________

2016m. lapkričio 28d. Nr. S-363

Užsakovas: Širvintų rajono savivaldybės administracija;

Paslaugų teikėjas: Viešoji įstaiga „BALTŲ ATLANTIDA“

Pagal šią Sutartį Paslaugų teikėjas įsipareigoja parengti 45 min trukmės televizijos laidą apie Širvintų rajono kraštą ir transliuoti Lietuvos ryto televizijos, INIT kabelinės televizijos bei Dzūkijos televizijos kanalais.

Bendra Sutarties vertė – 2800 Eur.

______________________________________________________________________________________

2017m. birželio 13d. Nr. S-13F-26.

Paslaugų gavėjas: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius;

Paslaugų teikėjas: UAB „Danielita“.

1.1 Šia sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti straipsnių ir informacijos spausdinimo spaudoje paslaugas (toliau – Paslaugos), o Užsakovas už suteiktas Paslaugas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka.

2.1 Maksimali Sutarties vertė – 500 Eur. su PVM.

2.2 Už faktiškai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma pagal fiksuotus įkainius, nurodytus Sutarties 1 priede, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

________________________________________________________________________

2017m. birželio 13d. Nr. S-13F-30.

Paslaugų gavėjas: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius;

Paslaugų teikėjas: UAB „Danielita“.

1.1 Šia sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti skelbimų spausdinimo spaudoje paslaugas (toliau – Paslaugos), o Užsakovas už suteiktas Paslaugas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka.

2.1 Maksimali Sutarties vertė – 500 Eur. su PVM.

2.2 Už faktiškai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma pagal fiksuotus įkainius, nurodytus Sutarties 1 priede, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

___________________________________________________________________________

2017m. rugsėjo 1d. Nr. S-172.

Užsakovas: Širvintų rajono savivaldybės administracija;

Teikėjas: UAB „Danielita“.

1.1 Sutarties dalykas yra informacinės medžiagos, skelbimų spausdinimo vietinėje spaudoje paslaugos (toliau – Paslaugos), o Užsakovas už suteiktas Paslaugas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka.

3.1 Sutarties kainos nustatymui taikomas fiksuoto įkainio nustatymo būdas.

3.2 Bendra Sutarties kaina negali viršyti 6750 Eur.

  1. Apimtis – orientacinis paslaugų kiekis per visą sutarties galiojimo laikotarpį – 25000 kv.cm.

______________________________________________________________________________

2018m. rugsėjo 21d. Nr. S-317.

Užsakovas: Širvintų rajono savivaldybės administracija;

Teikėjas: UAB „Danielita“.

1.1 Sutarties dalykas yra informacinės medžiagos, skelbimų spausdinimo vietinėje spaudoje paslaugos (toliau- Paslaugos). Informacinės medžiagos, skelbimų spausdinimo vietinėje spaudoje paslaugos techniniai reikalavimai aprašyti 1 priede pateiktoje „Techninėje specifikacijoje“.

3.1 Sutarties kainos nustatymui taikomas fiksuoto įkainio nustatymo būdas.

3.2 Bendra Sutarties kaina negali viršyti 7500 Eur.

  1. Apimtis – orientacinis paslaugų kiekis per visą sutarties galiojimo laikotarpį – 30000 kv.cm.

___________________________________________________________________________

2018m. spalio 8d. Nr. S-13F-37.

Paslaugų gavėjas: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius;

Paslaugų teikėjas: UAB „Danielita“.

1.1 Šia sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis, terminais ir įkainiais teikti Paslaugų gavėjui skelbimų spausdinimo spaudoje paslaugas (toliau – Paslaugos), o Paslaugų gavėjas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka.

2.1 Maksimali Sutarties vertė – 500 Eur. su PVM.

2.2 Už faktiškai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma pagal fiksuotus įkainius, nurodytus Sutarties 1 priede, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

_______________________________________________________________________________

2019m. liepos 15d. Nr. S-238.

Užsakovas: Širvintų rajono savivaldybės administracija;

Teikėjas: VšĮ Aukštaitijos RTR.

1.1. Sutarties dalykas yra sudėtinio audiovizualinio kūrino-laidos „Tik tai, kas tikra“ trijų laidų sukūrimas ir transliavimas TV8 kanalu.

1.3 Sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą apklausos būdu.

2.1.2. sukurti tris ne ilgesnes kaip 22 minučių, be reklamos intarpų, trukmės laidas;

2.1.3. pateikti Užsakovui sukurtas tris laidas DVD laikmenoje.

4.1 Sutarties kaina – 6300 Eur.

4.2 Šiai sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

_______________________________________________________________________________

2019m. rugpjūčio 6d. Nr. ŠT – 70.

Užsakovas UAB „Širvintų šiluma“.

Paslaugų teikėjas: UAB „Danielita“.

1.1 Sutarties dalykas yra informacinės medžiagos, skelbimų spausdinimo vietinėje spaudoje paslaugos.

3.1 Sutarties kainos nustatymui taikomas fiksuoto įkainio nustatymo būdas. Įkainis (mato vnt. 1 kv.cm.) yra 0,25 be PVM (0,30 Eur su PVM) už 1 kv.cm.

3.2 Bendra Sutarties kaina negali viršyti 7500 Eur.

___________________________________________________________________________

2019m. rugpjūčio 22d. Nr. S4-20/19.

Užsakovas: Viešoji įstaiga Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras;

Paslaugų teikėjas: UAB „Danielita“.

1.1 Šia sutartimi Paslaugų tekėjas įsipareigoja teikti straipsnių ir informacijos spausdinimo spaudoje paslaugas (toliau – Paslaugas), o Užsakovas už suteiktas Paslaugas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka.

2.1 Maksimali Sutarties vertė – 500 Eur. su PVM.

2.2 Už faktiškai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma pagal fiksuotus įkainius, nurodytus Sutarties 1 priede, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

2019m. spalio 29d. Nr. 5/40.

Užsakovas: Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras;

Paslaugų teikėjas: UAB „Danielita“.

1.1 Šia sutartimi Paslaugų tekėjas įsipareigoja teikti straipsnių ir informacijos spausdinimo spaudoje paslaugas (toliau – Paslaugos), o Užsakovas už suteiktas Paslaugas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka.

2.1 Maksimali Sutarties vertė – 1440 Eur. su PVM.

2.2 Už faktiškai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma pagal fiksuotus įkainius, nurodytus Sutarties 1 priede, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

_______________________________________________________________________________

2020m. sausio 9d. Nr. P-3/8.

Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;

Paslaugų teikėjas: UAB „Danielita“.

1.1 Šia sutartimi Paslaugų tekėjas įsipareigoja teikti straipsnių ir informacijos spausdinimo spaudoje paslaugas (toliau – Paslaugos), o Užsakovas už suteiktas Paslaugas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka.

2.1 Maksimali Sutarties vertė – 600 Eur. su PVM.

2.2 Už faktiškai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma pagal fiksuotus įkainius, nurodytus Sutarties 1 priede, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

_______________________________________________________________________________

2020m. sausio 31d. Nr. S-24.

Užsakovas: Širvintų rajono savivaldybės administracija;

Paslaugų teikėjas: Akcinė bendrovė “LIETUVOS TELEGRAMŲ AGENTŪRA ELTA”

2.1. Sutarties objektas yra informacinių paslaugų teikimo (informacijos talpinimo) UAB ELTA interneto svetainėje paslaugos, teikiamos Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka (toliau – Paslaugos).

2.2. UAB ELTA suteikia Užsakovui prisijungimo prie ELTA informacinės sistemos duomenis ir teisę publikuoti 60 tekstinių pranešimų spaudai interneto svetainėje adresu www.elta.lt, UAB ELTA „Pranešimai spaudai“ skyriuje.

3.3. Bendra Sutarties vertė viso Sutarties galiojimo laikotarpiu negali viršyti 871,20 EUR su PVM.

______________________________________________________________________________

2020m. kovo 6d. S-93.

Užsakovas: Širvintų rajono savivaldybės administracija;

Teikėjas: UAB „Danielita“.

  1. Paslaugų teikėjas, vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka įsipareigoja pagal Sutarties 1 priedą „Techninės specifikacija“ teikti informacinės medžiagos, skelbimų spausdinimo vietinėje spaudoje paslaugas (toliau – Paslaugas), o Užsakovas įsipareigoja priimti Paslaugas ir sumokėti Paslaugos teikėjui Sutartyje numatytą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.
  2. Perkamų Paslaugų preliminarūs kiekiai nustatyti techninėje specifikacijoje, šios Sutarties 1 priede.
  3. Maksimali Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 9800 Eur be PVM. Maksimali Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 11858 Eur su PVM.
  4. Sutarčiai taikoma fiksuotų įkainių kainodara su peržiūra.

Techninė specifikacija

  1. Apimtis – orientacinis paslaugų kiekis per visą sutarties galiojimo laikotarpį – 30000 kv.cm.

_________________________________________________________________________________

UAB „Danielita“  nuosavybės:

Laikraštis „Širvintų kraštas“ ir interneto svetainė www.sirvinta.net

Vyriausiosios rinkimų komisijos svetainėje esančios labai brangios merės Živilės Pinkuvienės privačių interesų deklaracijos duomenimis, iki 2016m. liepos 8 dienos ji buvo UAB „Danielita“ akcininkė, po šios datos, UAB „Danielita“ akcininkė – dukra Daniela Pinskutė.

Labai brangi merė Živilė Pinskuvienė po pakartotinų merų rinkimų prisiekė 2015 metų birželio 22 dieną. Ir iki 2016 metų liepos 8 dienos su didžiausiu malonumu buvo UAB „Danielita“ akcininkė.

Citata iš 2015 metų balandžio 24 dienos „Širvintų kraštas“ straipsnio „Savigyra-ir-„purvasklaida“ už mokesčiu mokėtojų pinigus“:

„– Už tokius pinigus vaikų žaidimų aikštelę galima buvo įrengti ar gatvių apšvietimą pagerinti,- sako laikinai einanti mero pareigas Živilė Pinskuvienė. – Ir tegu nesibaimina oponentai, kad dabar neva remsiu „savo“ laikraštį. Tokiam viešinimui pinigai tikrai nebus leidžiami. Visus vykdomus darbus žmonės akivaizdžiai mato.

ŠK replika“

Kai žodis yra #TUŠČIAVIETA ir tyliai kamputyje rūko.

Naudoti informacijos šaltiniai:

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/

https://www.vrk.lt/2019-savivaldybiu-tarybu/rezultatai?srcUrl=/rinkimai/864/rnk1144/kandidatai/savKandidatasPrivInterDekl_rkndId-2405454.html

Parengė VIRGINIJUS SARPAUSKAS, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

6 thoughts on “Vieša informacija apie informacijos viešinimą

Parašykite komentarą

*

code