Atsisveikiname su Stase Jarmalavičiūte

Tu išėjai, ir niekas negirdėjo,
Palikus žemiškus vargus, skausmus,
Tu išėjai kada pavasaris parėjo,
Pradėjo krauti pievose žiedus.
Tu išėjai į ten iš kur negrįžta,
Sustingo ašara graudi, sūri,
Išeina žmonės, gėlės vysta,
Skausmu įsmigus netektis širdy… (Vaclovas Matažinskas)
    Su giliu liūdesiu širdyse amžinybėn išlydime Stasę Jarmalavičiūtę. Nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
LPS „Bočiai” Širvintų bendrija

Parašykite komentarą

*

code