Užjaučiame Levutę Mariją Vitienę

Liko nuotraukos, rūbai, daiktai,
Liko skausmas, širdis sužeista,
O gyvent ir toliau privalai,
Leidus laikui paguosti Tave.

    Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Levutę Mariją Vitienę, mirus mylimai seseriai.

LPS „Bočiai” Širvintų bendrija

Parašykite komentarą

*

code