Mykoliukai vėl pas pal. Teofilių Matulionį

    Jau tapo gražia tradicija,  kai Širvintų bažnyčios vaikų chorelis „Mykoliukai“ vyksta giedoti į Kaišiadorių katedrą, pal. Teofiliaus Matulionio koplyčią.  Šiais metais, liepos 12 d.  ,,Mykoliukai’’ savo giesmėmis šlovino Dievą 17.00 val.  Švč. Sakramento adoracijoje ir  18.00 val., Šv. Mišiose, kurias tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“.  Šv. Mišias aukojo Žaslių Šv. Jurgio parapijos klebonas Algis Ananis.

    Grįžo namo,, Mykoliukai’’ dvasiškai pakylėti, lydimi Dievo malonės . O grįždami aplankėme Lietuvos senąją sostinę – Kernavę, kur smagiai padainavome, nuo piliakalnių pasigrožėjome  besileidžiančia saule.

     Nuoširdžiai dėkojame Širvintų parapijos klebonui L. Klimui visada palaikančiam ,,Mykoliukus’’ ir  tėveliams, kurie negailėdami savo laiko savanoriškai veža.

     Choro vadovas Dailius Kavalevskis ir tikybos mokytoja Renata Blusevičienė.

Parašykite komentarą

*

code