20-ajame cepelinų baliuje pagaminta 1004 cepelinai

     

       Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija 2019 metais kvietė teikti paraiškas kaimo bendruomenių veiklai finansuoti.. Paramos tikslas – teikti finansinę paramą kaimo bendruomenių ir jas vienijančių organizacijų projektams, kuriuose apibrėžtas tikslas ir uždaviniai bei lėšos jiems pasiekti.

       Kiauklių kaimo bendruomenė teikė paraišką pagal veiklos sritį  – tradicinių renginių organizavimas. 2019 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-342 Kiauklių kaimo bendruomenės projektui  ,,Tradicinei rudens darbų pabaigtuvių šventei „Cepelinų balius“ – 20 metų“ Nr. NPKB-19-R-17 buvo skirta 1496,00 Eur parama, paramos intensyvumas 100 proc.

Projekto tikslas –  suburti bendruomeninei veiklai įvairių socialinių sluoksnių ir amžiaus Kiauklių kaimo esamus bei buvusius gyventojus ir suorganizuoti tradicinę jubiliejinę rudens darbų pabaigtuvių šventę „Cepelinų balius“.

Projekto uždaviniai:

  1. Įsigyti prekes ir paslaugas renginio organizavimui;
  2. Į renginio organizavimą, skelbimų, kvietimų gamybą ir platinimą įtraukti Kiauklių kaimo jaunimą;
  3. Į cepelinų gamybą įtraukti kaimo senjorus, daugiavaikes šeimas;
  4. Suorganizuoti jubiliejinę tradicinę rudens darbų pabaigtuvių šventę “Cepelinų balius”.

  Projektu buvo siekiama skatinti bendravimą, bendradarbiavimą, savanorystę, naujų idėjų sklaidą, kūrybiškumą.

Rudens darbų pabaigtuvių šventė „Cepelinų balius“ vyksta jau 20 metų. Šventė atitinka senąsias  tradicijas, visada teatralizuota – mūsų kraštui būdingais papročiais. Renginio metu vyko paroda „Namai pilni gėrybės, tiktai reikia kantrybės“, taip pat vyko cepelinų gaminimo konkursas, kuriame noriai dalyvavo šventės dalyviai – trys vyrai. Šventės metu tradiciškai veikė mugės, kur vietos ūkininkai prekiavo savo produkcija, šeimininkės – kepiniais, močiutės – mezginiais, bendruomenė – savo sukurtais rankdarbiais.

Po šios šventės metu padidėjo kaimo žinomumas, taip pat renginys sudarė palankias sąlygas atsirasti edukacijoms, pritraukti turistus. Projekto metu užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Ukmergės Taujėnų kaimo bendruomene, kurios atstovai atvyko į šventę. Vykdomos veiklos sutelkė bendruomenę. Įgyvendintas projektas padidino pasididžiavimą savo kraštu ir pasitikėjimą, kad sutelktai dirbdami daug galime nuveikti ir pasiekti, pritraukti kuo daugiau socialiai remtinų žmonių ir kuo daugiau jaunimo bendriems darbams.

Kiauklių kaimo jaunimas prisidėjo darant kvietimus ir skelbimus į šventę (kiekvienais metais daromi netradiciniai rankų darbo kvietimai), juos platino, padėjo ruošiant šventės scenografiją. Kadangi bendruomenė planavo 2019 metais pagaminti net 1000 cepelinų, socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių atstovus – senjorus, daugiavaikes šeimas kvietė padėti gaminti cepelinus.  Bendro darbo rezultatas – 1004 cepelinai. Šiemet aplankyti Širvintų parapijos senelių globos namai, Želvos parapijos senelių namai, Kiauklių kaimo daugiavaikės šeimos, vieniši seneliai ir neįgalūs asmenys. Visi jie gavo dovanų gardžiųjų cepelinų.

 Šventės metu vyko saviveiklininkų koncertas, kuriame savo programą parodė Širvintų kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Noragas“, svečiai iš Panevežio r. Raguvos miestelio – liaudiškos muzikos kapela „Kukalis“.

„Stipriausias dalykas kuris mus laiko gyvenime, tai tarpusavio ryšys“ – taip yra pasakęs Audrey Herburn. Tad, bet kokio tikslo siekiant, be tarpusavio bendradarbiavimo ir bendruomeniškumo, be supratimo, ir pagalbos neįmanoma būtų padaryti. Jau daug metų organizuojant šį tradicinį renginį į pagalbą atskuba aktyvūs, geranoriški ūkininkai ne tik iš Kiauklių kaimo, bet ir kitų seniūnijų, kurie pagelbėja ne tik daržovėmis, bet ir gaminant mūsų tradicinius cepelinus. Tad toks žmonių pasitikėjimas, noras bendrauti, stiprus tarpusavio ryšys veda į priekį įgyvendinant bendruomenės tikslus ir yra puikus bendradarbiavimo ir bendruomeniškumo pavyzdys visiems kaimo gyventojams.

Žemės ūkio ministerijos skirta parama Kiauklių kaimo bendruomenei suteikė puikią galimybę suorganizuoti tradicinę rudens darbų pabaigtuvių šventę ,,Cepelinų balius“. Ši tradicija tęsiasi jau 20 metų ir manome, kad ji gyvuos dar ilgai.

Kiauklių kaimo bendruomenės informacija

Nuotraukos Neringos Tuškevičienės

Užsakymo Nr. ŠS 19-79

 

One thought on “20-ajame cepelinų baliuje pagaminta 1004 cepelinai

  • 2019-10-18 at 14:58
    Permalink

    Puiki tradicija, graži šventė, Asta šaunuolė.

Parašykite komentarą

*

code