Kaip išlipti sausam iš baseino? Serialas neišrankiems

/ VIRGINIJUS SARPAUSKAS /

2016.02.25 Širvintų rajono savivaldybės taryba priima sprendimą „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „SPORTO KOMPLEKSO ŠIRVINTŲ MIESTE ĮKŪRIMAS“

Širvintų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

 1. Pritarti projekto „Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas“, finansuojamo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Valstybės investicijų 2016–2018 metų programos lėšomis, įgyvendinimui.
 2. Įgyvendinant projektą apmokėti išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimo lėšos.

Balsavimo rezultatai: „UŽ” – valdančioji dauguma (11) ir A.Jozonis, G.Jozonis, A.Kuznecovienė, V.Mateika, R.Tamošiūnienė.  „SUSILAIKĖ” – J.Purvaneckas,  J.Šiukštienė. R.Bonikatas, V.Šimonėlis ir K.Pakalnis nedalyvavo.

2016.03.05 15:30 val. į Viešųjų pirkimų svetainę įkeliamas paslaugų pirkimo skelbimas „Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas”.

2016.03.18 16:00 val. praėjus 13 dienų po skelbimo pasirodymo baigiasi pasiūlymų teikimo laikas. Laimingi yra tie, kurie žino, kur ir kada ieškoti pačių saldžiausių braškių. Tikri profesionalai, per 13 kalendorinių dienų parašyti ir pateikti beveik 7 milijonų Eurų vertės pasiūlymą.

2016.08.23 Širvintų rajono savivaldybės administracija ir Jungtinės veiklos sutarties partneriai UAB „Irdaiva” ir UAB „Tiksli forma” – pasirašoma RANGOS SUTARTIS NR. S-274.

Bendra darbų kaina 6.849.568,00 Eur.

Statybos darbai pagal sutartį turėtų būti atlikti dviem etapais: I etapas apie 2400 kv. m. baseino statyba, kurio vertė 4 668 664,00 Eur ir II etapas apie 2600 kv. m. sporto salės statyba, kurios vertė 2 180 904,00 Eur.

Projektavimo ir Darbų atlikimo terminas yra 28 mėnesiai nuo Darbo pradžios. Tai reiškia, kad darbai turėjo būti baigti 2018.12.23.

2017.05.25 Širvintų rajono savivaldybės taryba priima sprendimą „DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ”

 1. Leisti Širvintų rajono savivaldybei imti 289,5 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą šio sprendimo priede numatytiems investicijų projektams vykdyti.

Iš jų 189 500 Eur projektui „Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas“

Balsavimo rezultatai: „UŽ” – valdančioji dauguma (12) ir K.Pakalnis, kiti aštuoni „Susilaikė”.

2018.03.06 Širvintų rajono savivaldybės taryba priima sprendimą “DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ”

 1. Leisti Širvintų rajono savivaldybei imti 318,3 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą investicijų projektui „Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas“ vykdyti.

Balsavimo rezultatai: Valdančioji dauguma 11 “UŽ”. J.Purvaneckas “Susilaikė”, kiti posėdyje nedalyvavo.

2018.11.30 Papildomas susitarimas prie 2016-08-23 rangos sutarties Nr. S-274

Šalys susitaria: Atsisakyti dalies darbų, kurių bendra suma sudaro 10 845.81 Eur.

Atlikti papildomus darbus, kurių bendra suma sudaro 140 547,96 Eur.

Sutarties suma padidėja 129 702,15 Eur.

2018.12.23 Pagal 2016.08.23 pasirašytą sutartį turėjo veikt ir baseinas ir sporto salė.

2019.02.28 Spektaklis neišrankiems, “#TUŠČIAVIETA murkdosi baseinėlyje”

2019.03.03 #TUŠČIAVIETA garsiai skamba.

2019.01.17 Papildomas susitarimas prie 2016-08-23 rangos sutarties Nr. S-274

Šalys susitaria: Atsisakyti dalies darbų, kurių bendra suma sudaro 28 873.52 Eur.

2019.08.30 Širvintų rajono savivaldybės taryba priima sprendimą “DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ”

 1. Leisti Širvintų rajono savivaldybei imti 347,0 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą šio sprendimo priede numatytiems investicijų projektams vykdyti.

Iš jų 200 000 Eur projektui „Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas“

Balsavimo rezultatai: “UŽ” – valdančioji dauguma (15),  “PRIEŠ” – V.Šimonėlis, V.Sarpauskas, V.Mateika, A.Astikas, „SUSILAIKĖ” – A.Skeberienė, o A.Kuznecovienė – “Nebalsavo”.

2019.08.22 Papildomas susitarimas Nr. 4 prie 2016-08-23 rangos sutarties Nr. S-274

Šalys susitaria pratęsti Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminą 3 mėnesiniams, t.y. darbai turi būti baigti iki 2019.11.22.

2019.09.17 Jungtinės veiklos sutarties pagrindinis partneris UAB “Irdaiva” keičia pavadinimą į UAB “Active construction management”

2019.10.08 UAB “Active construction management” kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

2019.10.28 Vilniaus apygardos teismas priima nutartį iškelti bankroto bylą UAB “Active construction management”.

2020.02.20 Širvintų rajono savivaldybės taryba priima sprendimą “DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ”

 1. Leisti Širvintų rajono savivaldybei imti 379,2 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą šio sprendimo priede numatytiems investicijų projektams vykdyti.

Iš jų 250 000 Eur projektui „Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas“.

Balsavimo rezultatai: “UŽ“  – valdančioji dauguma (13),  “Prieš” – A.Astikas, „Susilaikė“ – A.Skeberienė, I.Matukaitė,  A.Kuznecovienė . V.Sarpauskas “Nebalsavo”,

   Labai įdomu, kokią informaciją turėjo tarybos nariai, kai 2016 vasario 25 dieną pritarė investicinio projekto „Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas” įgyvendinimui? Ar tarybos nariai pilnai žinojo visas aplinkybes:

   Kokiu būdu bus įgyvendinamas projektas?

   Ar bus skelbiamas idėjų konkursas? Ar bus skelbiamas projektinių siūlymų konkursas? Ar bus perkama projektavimo paslauga kartu su įrengimu? Kokia numatoma projekto bendra kaina? Kiek pinigų bus skirta iš Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės „Kūno kultūros ir sporto plėtra“ programos? Kiek lėšų reikės  skirti iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto, gal 100 000 Eur, o gal  2 000 000 Eur? Ar tarybos nariai žinojo koks būtent bus sporto kompleksas, visas faktines aplinkybes? Tai už ką jie tada balsavo? Už katę maiše? Tiek to, bent jau 2015m. kadencijos opozicija tai tikrai nežinojo, tikriausiai balsavo, nes tikėjo, kad bus pastatytas tinkamas ir kokybiškas sporto kompleksas.

   Aš tuo metu nebuvau tarybos narys, bet nuo 2016 metų aktyviai dalyvavau miesto ir rajono gyvenime. Mačiau, kaip vyko visų investicinių projektų įgyvendinimas. Esu pasidalinęs ne vienu pastebėjimu ir nuotraukomis su bendraminčiais apie sporto komplekso statybas, visa tai virto straipsniais.

   Nuo pat statybų pradžios iki dabar, tiek svetainėje “Krašto naujienos”, tiek “Krašto žinos” apie sporto komplekso baseino statybų peripetijas buvo parašyta keliolika straipsnių.

   Sekantis klausimas, ar tarybos narys, jeigu jis yra bent kiek atsakingas už savo veiksmus, gali balsuoti nežinodamas, kaip yra išleisti anksčiau skirti pinigai? Ar tarybos nariams buvo atsiskaitoma, kaip vyksta visi statybos etapai? Ar jie buvo informuojami apie pasirašytus statybos darbų pridavimo – priėmimo aktus? Ar buvo informuojami apie darbų kokybę? O kaip su ardomu betonu, kuris buvo išvežamas konteineriais? O jeigu mačiau, kas buvo ardoma, o gal šiaip žinau?

    Pakalbėkim apie paskutinius įvykius. Praeitų metų pabaigoje keičia pavadinimą ir galiausiai bankrutuoja pagrindinis sporto komplekso rangovas. Spėkite iš vieno karto, ar tarybos nariai buvo informuoti, kad vyksta ir kokios pasekmės, bei kokia yra situacija?

    Suprantu, kad #TUŠČIAVIETA norėtų kuo mažiau klausimų ir kuo daugiau nuolankumo. Galiu užtikrinti, niekada nedalyvausiu nešvariuose reikaluose.

    Tai tiek apie “Nei nuomonės, nei pozicijos”

Palangos miesto baseinas

  2015.07.30 Palangos miesto savivaldybės administracija paskelbia paslaugų pirkimą: “Palangos miesto baseino su sveikatingumo centru Kretingos g. 23, Palangoje, statybos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas”

   Palangos miesto mero pavaduotojas Rimantas Antanas Mikalkėnas teigė, kad: “savivaldybė jau turinti karčios patirties, kai įmonės pradėjusios darbus bankrutuodavo, dingdavo ar tiesiog nereaguodavo į pastabas. Tokiu būdu siekiama išvengti tokių bėdų”.

   Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Staskonienė: “Dėl pasiūlymuose pateiktų labai skirtingų projektinių pastatų tūrių, energetinių poreikių skaičiavimų bei prognozuojamų statybos kainų, nebuvo galima adekvačiai palyginti ir įvertinti gautų pasiūlymų. Todėl buvo nuspręsta nutraukti baseino projekto pirkimo procedūras. Tam buvo gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas“

   2016.08.04 Pasibaigė naujas paskelbtas paslaugų pirkimas: “Palangos miesto baseino su sveikatingumo centru statybos techninio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai”.

   2016.11.30 Tarp užsakovo ir rangovo pasirašoma sutartis: “Palangos miesto baseino su sveikatingumo centru statybos techninio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai” Nr. 150- PS.

   Sutartis pasirašoma vėliau nei Širvintose. Per visą statybos laiką SVPP svetainėje nėra jokių papildomų darbų pirkimo sutarčių, jokių darbų pabaigos termino atidėjimo sutarčių. Bendra darbų kaina 4.598.399,30 Eur.

  2019.03.01 Palangos miesto baseinas su sveikatos centru pilnai pabaigtas, tinkamai įregistruotas ir atidaromas. Šventė Palangos gyventojams ir visai Lietuvai.

   Kai Palangai vadovauja  principingas meras Šarūnas Vaitkus – konservatorius o ne #TUŠČIAVIETA, kaip kitur pasitaiko, tai iš tiesų dirbama žmonėms ir paisoma miesto interesų.

    Tai tiek apie didžiausią dievo bausmę neišrankiems – #TUŠČIAVIETA.

Virginijus Sarpauskas yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys nuo TS-LKD

9 thoughts on “Kaip išlipti sausam iš baseino? Serialas neišrankiems

 • 2020-02-25 at 08:49
  Permalink

  Noriu pasidalinti vieno žmogaus nuomone. Gal bus įdomu.

  Vladimir Orlov

  Rinkimų į LR Seimą išvakarėse aš jums privalau parodyti vieną labai svarbų dalyką. Seime neturi būti žmonių, neturinčių loginio bei strateginio mąstymo, nes Seimas formuoja Vyriausybę, o Vyriausybė priima svarbius sprendimus.

  Štai jums pavyzdis sprendimų, kokių mūsų valstybėje neturi būti. Esamoji vyriausybė dar kadencijos pradžioje siekdama pamaloninti rinkėjus, sugalvojo kad turi būti daug nemokamos kultūros. (šiaip čia dar romenai sugalvojo – Panem et circenes!) Taip gimė “Kultūros pasas” – nemokamos edukacijos moksleiviams ir nemokami sekmadieniai muziejuose.

  Geros ir gražios iniciatyvos, pasakysite jus ir aš su jumis sutiksiu. Tikrai geros ir gražios, tačiau jeigu mes paimsime enciklopediją ir atversime terminą “nemokamas”, šalia bus parašyta:

  “NEMOKAMAS” – būd. vyr. g. – Tai, už ką kažkas kitas sumokėjo.

  Kas gi sumokėjo už Kultūros pasą ir nemokamus sekmadienius? Valstybės biudžete šioms iniciatyvoms pinigų nebuvo, liko Europos sąjungos lėšos. Bet ES parama yra griežtai strukturuota ir kiekvienas ES euras turi savo paskirtį.

  Pinigai Kultūros pasui ir nemokamiems sekmadieniams buvo paimti iš “01-01-04-05. Negalią turinčių ir socialinę atskirtį patiriančių visuomenės narių meninių kompetencijų stiprinimas, kūrybingumo ugdymas, užtikrinant nevyriausybinių organizacijų inovatyvius bendradarbiavimo modelius”

  OJ, pasakysite jus. O prie ko čia Kultūros pasas?

  Skaitome tuoliau:

  “Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, įskaitant turinčius negalią, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.”

  Kitaip sakant buvo ES lėšos skirtos neįgaliems ir/arba socialines problemas turiniems žmonėms turėti gyvenime prošvaistį. Šitie pinigai buvo panaudoti bendrai programai, tokiu būdu neįgalieji tiesiog atsidurė bendroje eilutėje, o kas yra neįgaliam žmogui būti bendroje eilutėje jus tikriausiai suprantate. Istorija turi tęsinį – ES kontroliuojančios įstaigos liepė visas lėšas gražinti ir daugiau taip niekada nedaryti.

  Štai dėl ko iki šiol nėra net gruodžio NVŠ pinigų, o naujai sudarytos NVŠ sutartis nėra paremtos asignavimais – tai tik popierius. Nes biudžete yra didelė finansinė kiaurymė – reikia grąžinti Kultūros paso lešas (finansinė korekcija 100% ES taikoma itin šiurkštiems pažeidimams, įprastai už pažeidimus būna ne daugiau 20%), kažkur surasti lešas kultūros paso vykdymui 2020 metais ir planas prasukti tokiu pat principu NVŠ krepšelį taip pat žlugo. Ir kadangi kalba eina apie sumą virš 12 mln. eurų, šias lėšas surasti galima tik atėmus iš kažkur.

  Tad mes dar visų šios istorijos pasekmių nežinome, bet aš žinau vieną dalyką – tokie “specialistai” neturi dirbti vyriausybėje. Įrodymą pridedu.

  https://lrv.lt/…/…/2019%20m_%20I-II%20ketv_%20ataskaita.pdf…

 • 2020-02-24 at 21:09
  Permalink

  Visos savivaldybės kurios pradėjo statyti baseinus 2015 – 2016 m. juos pastatė ir už žymiai mažesnę kainą. Pastatė todėl, kad turėjo tikslą pastatyti, o ne pinigus dalintis.
  Tai kas vyksta mūsų Savivaldybėje tik parodo, kad valstybės institucijos nesugeba apsiginti nuo tokių veikėjų. Tai kaip utėlės ant sveiko kūno.

 • 2020-02-23 at 18:57
  Permalink

  O aš niekaip nesuprantu, kas gali norėti būti #tuščiavieta, kiek dabar tokių Taryboje – 15.

 • 2020-02-23 at 18:52
  Permalink

  Analogijų kaip vyko darnai su Vilniumi gal ir yra, tik šiuo metu Vilniaus vadovų požiūris kardinaliai skiriasi. Galbūt kažkas ir elgėsi neatsakingai, netinkamai kontroliavo rangovą, bet šiuo metu Vilnius ieško išeičių. Pasamdė ekspertus profesionalus, kurie įvertino atliktų darbų apimtis, o jų iš tikrųjų atlikta mažiau, nei apmokėta. Bet tik žinant tikrąją padėtį galima judėti pirmyn, tartis su esamais rangovais ar ieškoti naujų.
  Kas gi vyksta Širvintose, mano manymu visiškas niekas. O kam skubėti, pinigai jau sumokėti, o darbai…
  Prieš rinkimus tikriausiai vėl nusiųs kokią savivaldybės ponią nusifotografuoti prie vandens, tik kad sienų nesimatytų, o gal vėl lengvatikiams pakiš vizualizaciją, tokių interneto erdvėje kiek nori. O ką jeigu rinkėjui to pakanka, tai kodėl gi nesinaudoti…

 • 2020-02-23 at 17:14
  Permalink

  Kas galėtų paneigti, kad Širvintose nėra analogijų su Vilniaus Lazdynų baseinu. Vilniuje jau susirūpino ir pakvietę ekspertus išsiaiškino, kad Irdaivai buvo sumokėta už neatliktus darbus.
  Dėl to susirūpino ne tik savivaldybė, bet ir buvę Irdaiva partneriai, kurie nenorėtų būti įtraukti į juoduosius sąrašus už kitų galimai juodus darbelius.
  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1138453/lazdynu-baseino-statybu-partneriai-sureagavo-i-sutarties-nutraukima-darbu-netes-ir-kreipsis-i-teisesauga&ved=2ahUKEwirjNbk-OfnAhXF4aYKHY5eDtsQFjADegQIAxAB&usg=AOvVaw0uu2u9JHh3S3EY5WjlUuK9&cshid=1582470224304

  Širvintose gi viskas OK. Nei baseino, kuriame jau žadėjo maudyti iškart po rinkimų, o dabar ir po kitų rinkimų dar nesimaudysim. Bet daugelio lengvatikių protelius graži vizualizacija susuko, ir vėl “turim ką turim”. Ar kada nors prasviesės smegenys, ar taip ir liksim amžiams tariamos gerovės savivaldybe, kurioje gera tik grupelei išrinktųjų, o kiti tiesiog tarnauja, tenkinasi trupinėliais, ir nė mažiausios savigarbos.

 • 2020-02-23 at 16:57
  Permalink

  Braškės buvo su rugštele. Viešųjų pirkimų tarnyba įvertino savivaldybės viešąjį pirkimą ir įpareigojo nutraukti. Bet braškės ir neprinokę skanios, kartą paragavęs negali sustot. Savivaldybės administracija nevykdė VPT įpareigojimo. VPT dėl to kreipėsi į teismą. Teismas kiek pamenu skyrė vieną didžiausių baudų už tokio pobūdžio pažeidimą.
  Bet baudas mokam mes visi, tai negi gaila keliesdešimt tūkstančių biudžeto pinigų išmesti vardan tuščios ambicijos, o gal ne vien ambicijos… kas galėtų paneigti…

 • 2020-02-23 at 16:35
  Permalink

  Kad Širvintose nėra analogijų su Lazdynų baseinu. Darbų eigos užsakovas neprižiūrėjo, tik pinigėliai į pagrindinio rangovo kišenę plaukė,

  https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1138453/lazdynu-baseino-statybu-partneriai-sureagavo-i-sutarties-nutraukima-darbu-netes-ir-kreipsis-i-teisesauga
  Trys statybos darbų bendrovės tvirtina, kad išanalizavus gautus statybos dokumentus ir kai kuriuos buvusio pagrindinio rangovo ir projekto užsakovo priimtus sprendimus neva paaiškėjo, kad pagrindinis rangovas darbus vykdė neprofesionaliai, neatsakingai, o užsakovas netinkamai prižiūrėjo statybas. Mažieji projekto partneriai taip pat turi pagrindo įtarti, kad daugiau nei 3 milijonai eurų projekto lėšų galėjo būti iššvaistyti. Apie tai mažieji partneriai informavo užsakovą, ir artimiausiu metu kreipsis į prokuratūrą ir Viešųjų pirkimų tarnybą.

 • 2020-02-22 at 14:57
  Permalink

  Kietai, paremta faktais. Ir svarbiausia – kultūringai. Seniai sakiau, nejudink ir po tavim nekapstys.

Comments are closed.