Pirmadienį ūkininkus pasieks susietoji parama už gyvulius

    Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kovo 2 d. ūkininkams pradeda mokėti susietąją paramą už 2019 m. laikytus mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas. 99 proc. ūkininkų išmokų sulauks jau pirmąją mokėjimo dieną.
    Pirmadienį NMA ūkininkų sąskaitas papildys 21 mln. Eur parama. Iš viso išmokų už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas sulauks daugiau kaip 28 tūkst. ūkininkų, o tai sudaro beveik 99 proc. šių išmokų gavėjų.
    Nors pagal teisės aktus išmokų mokėjimo terminas baigiasi š. m. birželio 30 d., NMA planuoja iki kovo pabaigos susietąją paramą už gyvulius išmokėti visiems pareiškėjams, atitinkantiems susietosios paramos reikalavimus.
    Primename, kad susietoji parama už gyvulius mokama ūkininkams, nepertraukiamai išlaikiusiems gyvulius 60 kalendorinių dienų ir įvykdžiusiems susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisyklių reikalavimus. Gyvuliai  turėjo būti suženklinti ausų įsagais ir įregistruoti Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR)  ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 31 d. Mėsiniai galvijai ir pieninių veislių buliai turėjo būti ne jaunesni kaip 12 mėn. amžiaus. Su 2019 m. paramos už gyvulius dydžiais galima susipažinti čia.
Sužinoti apie planuojamą išmokėti bei išmokėtą paramos sumą pareiškėjai gali prisijungę prie NMA informacinio portalo.