PASIŪLYMAS DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO

Alytė Skeberienė

Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybai                                                          2024-01-28      Nr.

Širvintų rajono savivaldybės merei

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorei

PASIŪLYMAS DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO

Susipažinusi su pateiktu parengtu subalansuotu pirminiu Savivaldybės 2024 metų biudžeto projektu, teikiu svarstymui šiuos pasiūlymus:

  1. Sumažinti 01 programos (Valdymo tobulinimo programa) 1.3.3.3. (funkcinės klasifikacijos kodas) Įvairios veiklos išlaidas nuo projekte numatytų 140 tūkst. eurų iki 70 tūkst. eurų.
  2. Sumažinti 01 programos (Valdymo tobulinimo programa) 8.3.1.2. (funkcinės klasifikacijos kodas) Leidybos, informacijos teikimo išlaidas nuo projekte numatytų 38 tūkst. eurų iki 8 tūkst. eurų.

Argumentai savo 1 ir 2 siūlymams: jau kuris laikas aš ir visuomenė atkreipia dėmesį, kad įvairioms veiklos išlaidoms skiriamas nemažas finansavimas iš savivaldybės biudžeto, o ataskaitos, kur ir kam tos lėšos panaudojamos nėra. Ji neteikiama nei savivaldybės tarybos nariams, nei visuomenei.  Leidybos, informacijos teikimo išlaidų padidinimas nuo 10 tūkstančių 2023 m. iki 38 tūkstančių 2024 m. taip pat neracionalus. Ir, turint mintyje, kad šiais metais bus ne vieni rinkimai, visuomenė kelia pagrįstų abejonių šių lėšų tikslingam panaudojimui.

  1. Padidinti 03 programos (Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa) 2.1.6. (funkcinės klasifikacijos kodas) Ūkininkų rėmimui skirtas išlaidas nuo projekte numatyto 3 tūkst. eurų iki 13 tūkst. eurų.
  2. Padidinti 03 programos (Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa) 5.1.1.1 (funkcinės klasifikacijos kodas) Miesto tvarkymo darbų ir kapinių priežiūros išlaidas nuo 196,4 tūkst. eurų iki 296,4 tūkst. eurų

Argumentuodama šiuos pasiūlymus atkreipiu dėmesį, kad savivaldybė, jos vadovė išreiškė pritarimą ūkininkų streikui, jį palaikė. Vadinasi tikrai žino problemas, su kuriomis susiduria ir mūsų rajono ūkininkai. Todėl padidinus šias išlaidas realiai būtų atsiliepta į susidariusią situaciją rajono žemės ūkio sektoriuje.

Jau seniai jaučiamas atotrūkis tarp miestui ir kaimams skiriamų lėšų. Skirdami papildomas, ženklesnias lėšas seniūnijoms, siektume prisidėti ne tik prie miesto, bet ir prie kaimų infrastruktūros tobulinimo, erdvių sutvarkymo bei gyventojų poreikių patenkinimo. Šiais metais biudžete numatyta didesne suma padidinti lėšas, skirtas Jauniūnų ir Zibalų seniūnijoms, kai tuo tarpu Musninkų, Gelvonų seniūnijoms skiriamos lėšos nesiekia nei 10 tūkst. eurų. O Čiobiškio, Kernavės seniūnijoms skiriamos lėšos padidėja vos keliais tūkstančiais. Didžiausia skiriama suma atitenka Alionių seniūnijai (22,4 tūkst. eurų). Tad siūlymas padidinti lėšas seniūnijoms, manau, kad yra argumentuotas.

  1. Sumažinti 06 programos (Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros programa) 8.2.1.7 (funkcinės klasifikacijos kodas) Širvintų rajono paminklotvarkos darbų programos išlaidas 25 tūkst. eurų

Šis siūlymas paremtas gautais gyventojų klausimais, kuriuose reiškiamas susirūpinimas , kad šios biudžeto eilutės suma šiais metais didėja nuo 7 iki 100 tūkst. eurų, tačiau gyventojai nebuvo supažindinti su šios srities darbų planais.

  1. Skirti 08 programos (Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa) 10.9.1.1. (funkcinės klasifikacijos kodas) Senjorų užimtumo veiklos rėmimo išlaidoms 5 tūkst.eurų.

Remdami senjorų veiklas prisidėtume prie jų orios senatvės ir skatintume jų įsitraukimą bei dalyvavimą visuomeninėje veikloje, pagalbą vienas kitam, senjorų bendruomenių iniciatyvų įgyvendinimą.

  1. Padidinti 06 programos (Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros programa) 8.2.1.8. (funkcinės klasifikacijos kodas) Širvintų rajoną reprezentuojančių meno mėgėjų kolektyvų rėmimui planuojamas skirti išlaidas nuo 4 tūkst. eurų iki 14 tūkst. eurų.

Koreguodami šią biudžeto eilutę ir didindami lėšas, ženklesne suma remdami meno mėgėjų kolektyvus skatintume juos dar labiau garsinti rajoną, didinti jo žinomumą Lietuvoje ne tik gausiais rajono vadovės pašmėžavimais eteryje, bet pristatytume rajoną kaip turtingą talentingais meno mėgėjų kolektyvais.

2024 metų biudžete ir vėl nėra numatyta lėšų dalyvaujamajam biudžetui. Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su gyventojais spręsti viešųjų lėšų panaudojimo klausimus, kuomet gyventojai patys siūlo idėjas rajonui ir balsuodami renka labiausiai patikusias. Gyventojai turėtų galimybę patys spręsti ir numatyti prioritetus, ko reikia jų miestui ar gyvenvietei.

Tikiuosi, kad į šie pasiūlymai bus svarstomi ir biudžetas taps labiau socialiai orientuotu į rajono gyventojų poreikius bei lūkesčius.

Savivaldybės tarybos narė  Alytė Skeberienė

Parašykite komentarą

*

code