Kai pakrantėje prieini liepto galą

    / VIRGINIJUS SARPAUSKAS /

    Širvintos, pilki savivaldybės koridoriai, daugiau nei metai iki 2017 metų balandžio 27 dienos tarybos posėdžio.

2016 metų kovo 14 diena. Pasirašomas Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 9-221 “Dėl statybos techninio projekto, įgyvendinant projektą “Kompleksinis teritorijos prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas” parengimo projektavimo ir darbų atlikimo užduoties tvirtinimo”

 1. Tvirtinu statybos techninio projekto, įgyvendinant projektą  “Kompleksinis teritorijos prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas”, parengimo projektavimo ir darbų atlikimo užduotį (pridedama).
 2. Laikau netekusiais galios2016-03-07 įsakymą Nr. 9-196; 2016-03-01 įsakymą Nr. 9-165; 2016-02-02 įsakymą Nr 9-83; 2015-12-30 įsakymą Nr 9-1373;  2015-12-22 įsakymą Nr 9-1163 ir 2015-12-17 įsakymą Nr 9-1152.

Dar tik istorijos pradžia, atrodytų vienas įsakymas, o kiek klausimų. Pasirašomas vienas, o atšaukiami net šeši įsakymai. Tačiau, pasirašant vieną, galima atšaukti tik vienavardžius įsakymus, liečiančius tą patį klausimą. Vadinasi, nors savivaldybės svetainėje nėra nei vieno iš minimų šešių įsakymų, manau, drąsiai galima daryti prielaidą, kad nuo pat 2015 metų gruodžio 17 dienos savivaldybėje virė aistros dėl projekto “Kompleksinis teritorijos prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas” projektavimo ir darbų atlikimo užduoties aplinkybių. Matomai buvo keičiamos projektavimo sąlygos. Kam buvo naudingas tas keitimas žino tik žinovės. Akivaizdu, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariai opozicijoje ir visuomenė nė menkiausio supratimo neturėjo apie numatomus atlikti veiksmus. Primenu, kad tarybos nariai yra aukščiausia valdžia savivaldoje. Siūlau ateityje tuo vadovautis.

2016m. balandžio 6 diena. Pasirašoma paslaugų sutartis Nr. S-146: „Investicinio projekto „KOMPLEKSINIS TERITORIJOS PRIE ŠIRVINTŲ TVENKINIO SUTVARKYMAS“ parengimo paslaugų sutartis“. Kaina 5445 Eur su PVM.

2016m. balandžio 25 diena. Viešųjų pirkimų tarnybos svetainėje ir “Kontraktai.eu” svetainėje patalpinamas skelbimas apie vykdomą paslaugų pirkimą Nr.173782: “PROJEKTAVIMO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMAS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „KOMPLEKSINIS TERITORIJOS PRIE ŠIRVINTŲ TVENKINIO SUTVARKYMAS“. Svetainėje “Kontraktai.eu” yra informacija apie penkis kartus keistą pasiūlymų pateikimo datą:  2016-05-05;  2016-05-12;  2016-05-19;  2016-05-31 ir  2016-06-13.

2016m. birželio 16 dieną, 16 valandą atplėšiami vokai su paslaugų pasiūlymais. Pirkimo būdas – supaprastintas ribotas konkursas. Pasiūlymų vertinimo kriterijus –  Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymas. Konkurse dalyvauja keturios ūkio subjektų grupės. Visos bendrovės ne pirma diena versle, turinčios patirties ir darbų atlikime ir dalyvavime konkursuose, bei tikrai žinomos. Viena ūkio subjektų grupė nepateikia pasiūlymo. Dvi ūkio subjektų grupės suklumpa, pateikia pasiūlymus neatitinkančius pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jų pasiūlymai atmetami. Lieka vienintelė ūkio subjektų grupė.

2017m. vasario 3 diena. Pirkimo procedūrų pabaiga. Sudaroma viešojo pirkimo (preliminari) sutartis.

2017m. vasario 7 diena. Pasirašoma projektavimo ir statybos darbų rangos sutartis Nr. S-29 „PROJEKTAVIMO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMAS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „KOMPLEKSINIS TERITORIJOS PRIE ŠIRVINTŲ TVENKINIO SUTVARKYMAS“. Rangovai ūkio subjektų grupė: Active Construction Management UAB; A. Žilinskio ir ko UAB; Uždaroji akcinė bendrovė “HIDROSTATYBA”; AB “Eurovia Lietuva”.  Jų pasiūlymo ekonominis naudingumas įvertinamas 100%. Sutarties kaina  1.965.481,03 Eur.  Numatoma sutarties įvykdymo data 2019-06-06.

2017m. balandžio 14d. LR teisės aktų projektų svetainėje registruojamas tarybos sprendimo projektas „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „KOMPLEKSINIS TERITORIJOS PRIE ŠIRVINTŲ TVENKINIO SUTVARKYMAS“

2017m. balandžio 27 d. Širvintų rajono savivaldybės taryba priima sprendimą Nr. 1-97 „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „KOMPLEKSINIS TERITORIJOS PRIE ŠIRVINTŲ TVENKINIO SUTVARKYMAS“; visa valdančioji dauguma bei Giedrius Jozonis ir Anna Kuznecovienė balsuoja „UŽ“; V.Mateika, V.Šimonėlis, J.Šiukštienė ir R.Tamošiūnienė „Susilaiko“; A.Jozonis, K.Pakalnis ir J.Purvaneckas posėdyje nedalyvavo.

2017m. birželio 3 diena. Paskutinį kartą esamoje aikštėje prieš ją rekonstruojant švenčiama Tarptautinė vaikų gynimo diena.

2017m. liepos 7 diena. Širvintų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad pradedami projekto “Kompleksinis teritorijos prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas”darbai. Ardomos trinkelės.

2017 m. rugsėjo 22 d. Širvintų rajono savivaldybės administracija VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) pateikė projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-01-0006 „Kompleksinis teritorijos prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas“ paraišką.

2017 m. spalio 16 d. Vidaus reikalų ministras pasirašo įsakymą Nr. 1V-714, kuriuo skiria finansavimą projekto įgyvendinimui.

2017 m. spalio 25 d. CPVA ir Širvintų rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Kompleksinis teritorijos prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas“ pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimas darbo rinkoje skatinimas“ priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ finansavimo sutartį.

2017m. lapkričio 3d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 9-866 “Dėl projekto “Kompleksinis teritorijos prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas”valdymo grupės sudarymo”. Projekto vadovė Dovilė Audėjutė, projekto finansininkė Rita Gujienė, projekto veiklų koordinatorė Stanislava Norušienė.

2017m. lapkričio 13 d. Nuo pat pradžių stebina projekto įgyvendinimo darbų kokybė. Parašau nuomonę pavadinimu “Svajonių pakrantė”, publikuoju svetainėje “Krašto Naujienos”. https://www.krastonaujienos.lt/svajoniu-pakrante/ Iš nuogirdų žinau, kad mano poelgis kai kam labai nepatiko.

2018m. sausio 9d.  Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 9-32. Projekto valdymo grupės pakeitimas. Buvo: projekto finansininkė Rita Gujienė, paskiriama: projekto finansininkė Vilma Anskaitė.

2018m. kovo 19d. Visiškai atsitiktinai grįžtu į Širvintas anksčiau nei planavau. Važiuodamas miesto centru pastebiu, kad vykdomi terasos betonavimo darbai. Nueinu pasivaikščioti prie upės. Vien tik žiūrint iš tolo, jau kyla įtarimas, kad deformuojasi betonuojamos terasos klojiniai.  Pasiimu iš namų fotoaparatą ir fotografuoju visą terasos betonavimo darbų eigą. Statybos darbų aikštelėje juntama sumaištis, darbai nutraukiami. Vakare nuotraukas paviešinu svetainėje “Krašto Naujienos”. https://www.krastonaujienos.lt/betono-svorio-neatlaike-naujai-statoma-estrada/

2018m. kovo 20d. Visa tvora, juosianti rekonstruojamą aikštę ir terasą uždengiama nepermatomu audiniu.

2018m. kovo 20d. Savivaldybės svetainėje lyg tarp kitko pranešimas: “Sušauktas pasitarimas dėl terasos prie skulptūros „Širvinta“ statybos.

Šiandien 8.30 val. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė sušaukė pasitarimą dėl vakar popietę prie skulptūros „Širvinta“ įrengiamos terasos statybos nesklandumų. Statybvietės priežiūra priklauso rangovui, todėl UAB „Irdaiva“ atstovai paaiškino susidariusią problemą ir užtikrino, kad imtasi visų reikalingų priemonių ją išspręsti. Prašome gyventojų išlikti ramiems. Panikai jokio pagrindo nėra”

2018m. gegužės 9d. Parašau pranešimą dėl situacijos vykdant projektą “Kompleksinis teritorijos prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas”. Pranešimo gavėjai: Prezidentūra, Seimas, Vyriausybė, Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Generalinė prokuratūra, Centrinė projektų valdymo agentūra. Apie tai išsamiau parašysiu vėliau.

2018m. gegužės 17d. Širvintų rajono savivaldybės administracija ir rangovai pasirašo papildomą susitarimą Nr.1. “1. Šalys sutaria atsisakyti pėsčiųjų ir dviračių tako asfaltavimo darbų, kurių bendra suma sudaro 51572,14 Eur su PVM.  2. Šalys sutaria papildomai vykdyti pėsčiųjų ir dviračių tako trinkelių dangos įrengimo darbus, kurių bendra suma sudaro 118397,39 Eur su PVM”. Pakinta bendra projekto darbų kaina, buvo 1 965 481,03; tampa 2 032 306,28 Eur. Po mano išsakytos nuomonės, vietoje asfalto atsiranda trinkelės. Bet čia tik sutapimas.

2018m. birželio 4d. Centrinės projektų valdymo agentūros darbuotojai vykdė situacijos apžiūrą vietoje. Gavęs kvietimą, visiems netikėtai, dalyvauju apžiūroje. Įspūdžiai labai dviprasmiški. Parašysiu vėliau.

2018m. birželio 12d. Vienoje svetainėje ir laikraštyje publikuojamas straipsnis “Živilė Pinskuvienė: žmonės privalo žinoti, kas yra stabdžiai”. Mano pavardė nėra įvardijama, apsiribojama frazėmis: “Šį kartą save vadinantis „pilietiškas gyventojas“, o gal dabar teisingiau būtų pasakyti – politiškas gyventojas, surašė skundą dėl projekto „Kompleksinis teritorijos prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas“. Tiesiog juokinga, kaip ekspertu save skambiai vadinantis vyriškis aiškina atvykusiems Centrinės projektų valdymo agentūros atstovams apie takelio nuolydį, kuriuo su aukštais kulniukais žiemą bus nepatogu vaikščioti. Ar vos nepaėmęs už rankos vedasi apžiūrinėti tilto polių, kuriuos pats sugalvojo esant nenaujus. Ir nors po patikros jokių pažeidimų nebuvo nustatyta, žmonės turi žinoti, kad kiekvienas toks skundas, kiekviena patikra stabdo darbus”.

2018m. gruodžio 3d. Širvintų rajono savivaldybės administracija ir rangovai pasirašo papildomą susitarimą Nr.2. “Atlikti papildomus darbus, kurių bendra suma sudaro 51809,68 Eur be PVM” . Pakinta bendra projekto darbų kaina, buvo  2 032 306,28 Eur; tampa  2 094 995,99 Eur. Administracijoje ir CVPP registruota 2018.12.31. Labai dviprasmiškas dokumento pavadinimas „2019-02-05-10-59-47-01“.

2019m. vasario 4d. Širvintų rajono savivaldybės administracija ir rangovai pasirašo papildomą susitarimą Nr3. “Atsisakyti dalies darbų, kurių bendra suma sudaro 3340,57 Eur be PVM. Atlikti papildomus darbus, kurių bendra suma sudaro 213448,62 Eur be PVM” Pakinta bendra projekto darbų kaina, buvo   2 094 995,99 Eur; tampa  2 349 226,73 Eur.

2019m. vasario 13d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 9-88. Dėl projekto valdymo grupės sudarymo. Nors nežinia, kas ir kada paleido ankstesnę grupę. Projekto vadovė Rita Gujienė; projekto finansininkė Gabija Krupauskienė; projekto veiklų koordinatorė Dovilė Audėjutė.

2019m. lapkričio 12d. Pasirašomas Susitarimas Nr.4 prie 2017.02.27 projektavimo ir statybos darbų rangos sutarties NR. S-29. Rangovas informuoja, kad pasirašoma nauja Jungtinės veiklos sutartis. Pagrindiniu JVS partneriu tampa “Eurovia Lietuva”.

2020m. vasario 29d. 11val. Miesto aikštėje, prie terasos, apžiūriu keistas metalo konstrukcijas. Jos sukrautos transportavimo laikikliuose ir apjuostos apsaugine juosta. Apeinu kelis kartus aplinkui, fotografuoju. Pirma mintis, kad greičiausiai ruošiamasi Kaziuko mugei ir jau vežami prekybiniai kioskai. Puikiai prisimenu anksčiau savivaldybės svetainėje buvusias, bet dabar jau dingusias, busimos aikštės vizualizacijas. Atidžiau apžiūrėjus kyla įtarimas, kad tai tikriausiai ne prekybiniai kioskai, bet terasos stogeliai. Visose vizualizacijose, visuose straipsniuose terasos stogeliai pavaizduoti kaip piltuvėlių, grybų formos. Dėl konstrukcijos tvirtumo, jie vaizduojami besijungiantys vienas su kitu ir sudarantys vientisą darinį. Atmetus visus kitus niuansus, man niekada nėra kilusi mintis kritikuoti šį terasos stogelių sprendimą, niekada nesu to daręs. Maža to, jis man netgi gražus. Vizualizacijose grybo formos stogeliai balti, todėl juos pakankami lengva apšviesti įvairiomis šviesomis. Įgyvendinimas techniškai būtų pakankamai sudėtingas, reiktų tvirtinimo vietas derinti su polių konstrukcijomis. Bet vaizdas būtų pakankamai futuristinis. Tačiau tos metalinės siaubingos konstrukcijos, dabar sukrautos aikštėje, nieko bendro su visuomenei pristatyta vizija neturi. Su “Krašto žinių” redaktore nutariam tai paviešinti ir paklausti žmonių nuomonės. Tačiau… Neilgai trukus…

2020m. vasario 29d. 12val. Tuo tarpu vienoje iš Europos Sąjungos šalių, Lietuvoje, Širvintose, praėjus valandai po publikacijos paskelbimo “Krašto žiniose” sulaukiam labai brangios Širvintų merės Živilės Pinskuvienės dėmesio. Nėra noro komentuoti, skaitykite patys: “

 Kas gi vyksta Širvintose?

Ogi vyksta! Toliau tęsiami darbai!

Vakar prie vandens terasos buvo atvežtos konstrukcijos, kurias sumontavus tiek širvintiškiai, tiek miesto svečiai galės džiaugtis Širvintų tvenkinio panorama, patogiai atsisėdę, apsaugoti nuo lietaus, vėjo ar kaitrių saulės spindulių.

O jei Tarybos nariui Sarpauskui ar jo kolegei „redaktorei-direktorei“ labai norisi viešojo tualeto, kuris tikrai bus, tai jam vietos tikrai pasistengsime paieškoti kur nors arčiau jų…

Pirmą nuotrauką – kaip atrodys aikštė prie tvenkinio – pristačiau dar 2018 m. ataskaitoje.”. “Virginijau Sarpauskai, atsargiai! STOP juosta užtverta ne be reikalo. Šios konstrukcijos tik vakar atkeliavo iš Italijos. Kas ten žino… 

Kartoju tuos pačius klausimus, kuriuos kėliau rašydamas apie projektą “Sporto komplekso įkūrimas Širvintų mieste”. Ką veikė tarybos nariai 2017m. vasario 27 dieną, kai svarstė klausimą “DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „KOMPLEKSINIS TERITORIJOS PRIE ŠIRVINTŲ TVENKINIO SUTVARKYMAS”? Kodėl, kai 2018m. kovo 19 dieną deformavosi naujai statoma ir betonuojama terasa, nebuvo skubiai sukviestas savivaldybės tarybos posėdis, surengta spaudos konferencija?

Tai tiek tam kartui apie #TUŠČIAVIETA ,  #NUOMONĖ ,   #POZICIJA 

Virginijus Sarpauskas yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys nuo TS-LKD.

14 thoughts on “Kai pakrantėje prieini liepto galą

 • 2020-03-08 at 00:11
  Permalink

  Rankų net ir išskėstų nepakanka. Reikia jose ir turėti. Pv,. įrodymų, liudijimų ar dar ko

 • 2020-03-08 at 00:07
  Permalink

  ir mes laukiam . išskėstom rankom,STT

 • 2020-03-07 at 10:32
  Permalink

  Kadangi Širvintos yra “valstybė valstybėje”, manau, atitinkamos tarnybos tiesiog nedrįsta kištis į “kitos valstybės” vidaus reikalus.

 • 2020-03-05 at 21:51
  Permalink

  Na, dabar jau supratau, kodėl mūsų bendrapilietis Virginijus Sarpauskas yra kai kam TUŠČIA VIETA…
  Bravo tarybos nariui, kuris mato ir supranta, kas pas mus darosi, kaip ĮSISAVINAMOS europinės lėšos ir tai viešina. Tooookių „gebėjimų“ nevalia neviešinti.

 • 2020-03-05 at 09:42
  Permalink

  nuotraukoj elegantiškos, apvalios stoginės. O čia, kaip saules energijos baterijos .Gal pinigų pritrūko ?

 • 2020-03-04 at 11:34
  Permalink

  Projekto vertė 1 965 481,03 Eur. Tai Europos Sąjungos pinigai ir Valstybės biudžeto pinigai, skirti Širvintų savivaldybei, kaip ir visoms kitoms Lietuvos savivaldybėms. Skirtumas tik toks, kad vienos savivaldybės juos panaudos efektyviai ir skaidriai, kitos – kaip Širvintose.
  Be to, visi papildomi darbai, kurie viršija projekto vertę yra apmokami iš Savivaldybės biudžeto. Šiam objektui, pakrantei jau išleista apie 390 000,00 Eur Savivaldybės biudžeto ir skolintų lėšų. Tokia suma patuštintos visų širvintiškių kišenės.

 • 2020-03-04 at 11:30
  Permalink

  Nekukliai kaina pasikeitė. 2349229,73-1965481,03=383 745,7 eurų.

 • 2020-03-04 at 11:15
  Permalink

  O manei ta ES parama visada taip liejosi? Pati ES jau susigriebė, kad Lietuva pinigus iššvaistė ne tam kam reikia. Reikėjo žmonėms gerovę kurti, kad jie turėtų galimybę pinigų užsidirbti (darbo vietos, verslo kūrimas ir pan.), o ne trinkeles kloti.

  Būtų įdomu sužinoti, kiek kv. m per paskutinius 5 metus Lietuvoje priklota trinkelių:) ir kiek vidutiniškai kainavo 1 toks kvadratas. Jaučiu nė vienas už tiek savo kiemo neklotume. Čia apie ūkiškumą ir nutekėjusius pinigus

 • 2020-03-04 at 10:11
  Permalink

  Labai gerai atliktas darbas, 100 balų. Straipsnis vertas dėmesio. Ponioms visos priemonės pateisinamos , kad pasiektu savo tikslą. Įstatymai galioja tik Lietuvos varguoliams. Tegyvuoja laisvė.

 • 2020-03-04 at 09:53
  Permalink

  Reikia dziaugtis kad miestas grazeja ir gauna es parama, o anksciau kas dares? Paskolas eme o darbu ar kas matet?

 • 2020-03-04 at 09:38
  Permalink

  išties keistas žmogus: ir rašyti moka, ir skaičiuoti, ir rankos nekilnoja pagal “brangiosios mierės” komandą. O kai knisa, tai vis išknisa brangiausiajai nenaudingus faktus. Tikras galvos skausmas. Įdomiausia, kad jis gyveno Širvintose jau tada, kai jų praktiškai nebuvo (!!!) – iki 2015 metų.

 • 2020-03-04 at 09:26
  Permalink

  Nu dabartinės bliekos visai nepanašios į paveiksliukų vaizdą. Galmėtų kampus bent apipjaustyti

 • 2020-03-04 at 09:24
  Permalink

  Žiūriu negalima Sarpausko nervinti. Giliai knisa.

Comments are closed.