Užjaučiame Elenos Urbanavičienės artimuosius

Nėra mirties – yra tik kelio vingis

Nauja erdvė prie kelio pabaigos

Net ir tada, kai kraujas stingsta,

Veidas bąla….

Nėra mirties, o tik pradžia pradžios.

(Kun. Edmundas Rinkevičius)

   Laikas nenuneš į užmarštį mylimos mamos ir sesers Elenos Urbanavičienės atminimo. Liko gerumo Tiltas, jungiantis Ją mylėjusius žmones.

    Nuoširdi užuojauta vaikams Daivai, Dainiui, Vitalijui, broliui Kaziui ir kitiems artimiesiems.

Musninkų krašto bendruomenė “Spindulys”