Kristaus Atsimainymo atlaidai Musninkuose

   Tikėjimo diena ir šventė – Kristaus Atsimainymo atlaidai. Dalinamės akimirkomis, dėkojame vyskupui Juozapui Matulaičiui ir kunigui Gediminui Tamošiūnui už Musninkų aplankymą. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šios dienos iškilmingumo, grožio ir jaukumo. “Viešpatie, gera mums čia būti…”

Musninkų Švč Trejybės Bažnyčia