SUTVARKĖME. ATSTATĖME. IR TAŠKAS / Arba Obeliskas v/s Baltijos kelias

/ VIRGINIJUS SARPAUSKAS, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys nuo TS-LKD /
   2022m. balandžio 5d. Andrius Tapinas imasi iniciatyvos ir kreipiasi į Seimo narius, prašydamas inicijuoti įstatymų pakeitimą, kurie leistų demontuoti monumentus, postamentus ir paminklus, šlovinančius sovietinės armijos, kurios įpėdiniai dabar rengia skerdynes Bučoje, didybę.
    Vakarop Andrius kreipiasi su dar vienu paraginimu: „Kreipkitės į savo miesto ar rajono merą ir tarybą. Jei esate tarybos narys ar visuomenininkas inicijuokite klausimo sprendimą taryboje“
Vietos savivaldos įstatymas, 20 straipsnis,
2. Meras:
1) planuoja savivaldybės tarybos veiklą, nustato ir sudaro savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šaukia savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus.
Balandžio 12 dieną vyksta Širvintų rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdis. Tyla.
Balandžio 14 dieną vyksta Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis. Tyla.
Balandžio 26 dieną vyksta Širvintų rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdis. Tyla.
Balandžio 28 dieną vyksta Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis. Tyla. Posėdžiui pasibaigus Merės klausiu, tai ką darysime su sovietinių karių kapinėse esančiu obelisku? Merė nustemba. Ir atsako, tai ką atsako: „O ką mes darysim? Sutvarkys jį ir atstatys atgal. Dar neatstatė šiandien?“
Balandžio 30 d. Facebook paskyroje paskelbiu nuomonę „MES ŠVENČIAM PERGALĖS DIENĄ, IR MES PAGAL TAPINO DŪDELĘ NEŠOKSIME!!!“. Nuomonė ir nuotraukos žaibišku greičiu pasklinda Facebook platybėse, žiniasklaidoje ir visoje viešojoje erdvėje.
Gegužės 1d. Gaudžia visas internetas ir žiniasklaida.
Gegužės 1d. vakare po „šokių su meškere“ nelieka „Raudonosios žvaigždės“
Gegužės 2d. Du interviu telefonu, ir dar į Širvintų karių kapus atvyksta trys televizijos. Interviu joms.
Po pastarųjų dienų rezonansinių įvykių Širvintose visiška tyla. Jokio skubaus, neeilinio Širvintų rajono savivaldybės tarybos komitetų ar tarybos posėdžio.
Gegužės 5d. MerėŽivilė laikinai nutraukia tylą: „Pavasaris. O sekmadienį, Motinos dieną, Širvintose viena konservatorių kregždutė ir socdemų žvirbliukas… Tik paukščiukų čiulbėjimas, kad ir kokie maitvanagiai už jų nugarų stovėtų ir nurodymus siuntinėtų, manęs neišgąsdins… „
Gegužės 9d. kvietimas į Širvintų rajono policijos komisariatą. Gegužės 10d. nuvykstu. Trys ranka rašyti paaiškinimo lapai. Paaiškinimo kopijos negaunu.
Gegužės 24d. Gaunu žinutę, kad Širvintų karių kapinėse kažkas vyksta, moterys tvarko aplinką, atvykusi televizija filmuoja. Važiuodamas pro šalį užsuku pasižiūrėti. Randu laisvojo menininko Vyginto Šuminsko ekspromtinę instaliaciją. Grotomis uždengtą sovietinę simboliką.
Gegužės 24 dieną vyksta Širvintų rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdis. Tyla.
Gegužės 24 diena. Pasibaigus komitetų posėdžiui nuvykstu dar kartą į Širvintų karių kapines, neskubėdamas pasižiūrėti tų grotų. Ops. Nei žvyno, nei uodegos. Nei grotų, nei sovietinio simbolio.
Gegužės 26 dieną vyksta Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis. Tyla.
Birželio 6d. Per LRT radiją išgirstu ir internetuose randu lauktą gerąją naujieną ir pasidalinu Facebook ir vietinėje žiniasklaidoje: „Kultūros paveldo departamento (KPD) penktoji vertinimo taryba pirmadienį patvirtino, kad obeliskas sovietų karių kapinėse Širvintose nėra vertingoji savybė, teigė istorikė Mingailė Jurkutė.
Desovietizaciją Širvintose nedelsiant !!!!“
Širvintų rajono savivaldybės administracijoje tuo metu Tyla.
Birželio 15d. Kultūros paveldo departamento svetainė atnaujinama gerai, tai randu birželio 13d. įrašą. Paskelbiu Facebook ir vietinėje žiniasklaidoje: „
Pagaliau tai PKD paskelbė…
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) 2022-06-06 nuotolinio posėdžio nutarimai:
2022 m. birželio 6 d. nuotoliniu būdu vykusio Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) posėdžio Nr. VT5- 9 metu nutarta:
7. Patikslinti Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 11225), Širvintų r. sav., Širvintų miesto sen., Vilniaus g., apskaitos duomenis: patikslinti vertingąsias savybes (Sovietų Sąjungos karių palaikus) vertingosiomis savybėmis nenustatant ant trijų tarpsnių betono postamento įmontuoto dviejų tarpsnių betono obelisko, paminklinių plokščių, palaidojimo vietą juosiančios tvoros. Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plane (TRP) juos pažymint kitais objektais. Panaikinti kultūros vertybės apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį“
Širvintų rajono savivaldybės administracijoje tuo metu Tyla.
Birželio 28 dieną vyksta Širvintų rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdis. Tyla.
Birželio 30 dieną vyksta Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis. Tyla.
Liepos mėnesį nėra Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdžio. Už tai vyksta Širvintų miesto rinkiminė šventė.
Liepos 29d. Sulaukiu Širvintų rajono policijos komisariato tyrėjo pasiūlymo atsiimti surašytą paslaptingą protokolą.
Liepos 30d. Protokolą ir atsisiunčiu iš oficialių svetainių, ir šeštadienį, į mano valdas atvykę policijos pareigūnai įteikia „gyvai“.
Rugpjūčio 1 dieną Facebook paviešinu protokolą ir nuomonę, ką apie tai galvoju: „Savi šaudė į savus“
Rugpjūčio 1 dienos pavakarį gyvai kalbu per Lietuvos radiją.
Rugpjūčio 2d. MerėŽivilė ir vėl nutraukia tylą: „Sunku suprasti, kas ten pas konservatorius vyksta, vis jiems „savi šaudo į savus“ ??? … Visgi džiugu matyti Širvintų konservatorių atstovo rajono taryboje Virginijaus Sarpausko drąsą… Raudonosios Širvintų karių kapinių žvaigždės istorija, nors jau niekam ir nebeįdomi, išsinarpliojo ir tapo aišku kas už viso to stovėjo ir kam čia buvo svarbiausia per visą Lietuvą tą žvaigždę demonstruoti ir šou meškerėm ir kopėčiom kapinėse organizuoti. Pusė minimalios baudos ar visa – faktas aiškus – protokolas Širvintų r. tarybos nariui Virginijui Sarpauskui surašytas“
Užskaitau tai kaip džiaugsmo ir ekstazės akimirką ir MerėsŽivilės sveikinimą man. „Ąčių“
Rugpjūčio 3 dieną, žinodamas, kad ne man vienam buvo surašytas absurdiškas protokolas, Facebook paviešinu ir tai: „SLAPTIEJI ŠIRVINTŲ POLICIJOS KOMISARIATO PROTOKOLAI arba, Savi šaudė į savus tęsinys“
Rugpjūčio 3 diena. Iki Nidos dar niekada taip ilgai nevažiavau… Du interviu, begalė išsiųstų laiškų su dokumentais ir nuotraukomis.
Rugpjūčio 4d. Šeimos šventė ir džiaugsmas.
Rugpjūčio 22 diena. Iki šiol iš Širvintų rajono savivaldybės jokio kvietimo padėti gėlių prie paminklinio akmens Baltijos keliui.
Rugpjūčio 23 diena. Rytas. Vis dar jokio kvietimo. Nusiperku gėlių, pasiruošiu vandens. Nuvykstu prie paminklinio akmens Baltijos keliui atminti, pamerkiu gėlių.
Rugpjūčio 23d. Širvintų rajono savivaldybės administracija įkelia kelias valdiškas internetines nuotraukas su sveikinimu. Valdišku.
Rugpjūčio 23 pavakarys. Nujausdamas, kad prie alytiškių pastatyto paminklo jų Baltijos kelio vietai atminti gali neatsirasti gėlių, vykstu ir čia. Su gėlėmis ir vandeniu. Nuvykęs visiškai atsitiktinai sutinku alytiškių delegaciją. Širvintų vadovių nė kvapo.
Rugpjūčio 28 dieną vyksta Širvintų rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdis. Tyla.
Rugpjūčio 30 dieną vyksta Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis. Tyla.
    Ir čia reikia dėti didelį ir riebų tašką. Viskas aišku ir toliau obelisko tema rašyti būtų beprasmiška ir neskoninga. Taip sakant, kaip MerėŽivilė sako: „… ir tapo aišku kas už viso to stovėjo ir kam čia buvo svarbiausia per visą Lietuvą tą žvaigždę demonstruoti ir šou meškerėm ir kopėčiom kapinėse organizuoti“.
   SUTVARKĖME. ATSTATĖME. IR TAŠKAS. ATSTOKITE

Redakcija nebūtinai sutinka su rubrikoje NUOMONĖ išreikšta pozicija. Už šioje rubrikoje skelbiamų publikacijų turinį, informacijos tikslumą atsako jų autoriai.

El.p.: info@krastozinios.lt

One thought on “SUTVARKĖME. ATSTATĖME. IR TAŠKAS / Arba Obeliskas v/s Baltijos kelias

  • 2022-08-30 at 22:44
    Permalink

    neatsistebiu naivuoliais, besižavinčiais cariene. kiek ji jums turi priš… kt į kepures, kad atsimerktumėt?

Comments are closed.